Header Ads

"Nie poprzemy nielegalnej migracji" - Czechy przeciwko Globalnemu Pakietowi Migracyjnemu ONZ.


"Czeski rząd nie może i nie zgodzi się na nielegalną migrację", zapowiedziało w sobotę Ministerstwo Spraw Zagranicznych w odpowiedzi na informację o Globalnym Pakiecie Migracyjnym. Jego treść uzgodniła zdecydowana większość państw ONZ. Czeskie MSZ podkreśliło również, że porozumienie - wobec którego Węgrzy się wahają, a Stany Zjednoczone nie wyraziły na nie zgody - nie jest prawnie wiążące, a ONZ jak dotąd przyjęła propozycję rezolucji, która ma zostać przyjęta w grudniu. 

"Czechy wielokrotnie stwierdzały, że istotne jest, aby tekst ten w wystarczającym stopniu dotyczył nielegalnej migracji, w szczególności kwestii powrotu uchodźców do krajów pochodzenia, walki z przemytnikami i problemów, które prowadzą do nielegalnej migracji. Nie będzie zgody na nielegalną migrację." - powiedział minister spraw zagranicznych w CTK. 

Czeska dyplomacja zwróciła uwagę, że ONZ przygotowała tylko projekt tekstu, który ma być oceniany przez poszczególne państwa na poziomie krajowym, a opinia ma być wyrażona na szczycie, który odbędzie się w grudniu. 

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych podkreśla, że ten tekst nie jest prawnie wiążący i że Republika Czeska będzie zaangażowana w ten proces." - podkreślił czeski minister. 


Oficjalnie celem niewiążącego porozumienia jest promowanie bezpiecznej, kontrolowanej i legalnej migracji oraz zmniejszenie liczby przypadków handlu ludźmi. 

Węgierska dyplomacja już ogłosiła, że Budapeszt nie zgadza się z kluczowymi punktami paktu i omówi "możliwość odstąpienia od umowy". Dokument definiuje migrację jako podstawowe prawo człowieka i, według węgierskiego ministra, promuje lekkomyślną migrację migrantów. 

ONZ podaje, że około 250 mln migrantów na całym świecie stanowi 3,4% światowej populacji. Negocjacje w sprawie globalnego porozumienia rozpoczęły się w wyniku tzw. kryzysu migracyjnego w 2015 roku. Napływ imigrantów spowodował w Europie falę przemocy wobec białej ludności, zwłaszcza w Szwecji, Niemczech, we Włoszech i na Wyspach. 

Źródło info: Blesk.cz
Źródło foto:  By EU2016SK [CC0], via Wikimedia Commons / By VOA - Nicolas Pinault [Public domain], via Wikimedia Commons / By Joachim Seidler, photog_at from Austria (20150904 174) [CC BY 2.0 ], via Wikimedia Commons


loading...

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.