Header Ads

Nowelizacja ustawy o IPN z prezydenckim podpisem skierowana następczo do Trybunału Konstytucyjnego. [Video]

Prezydent Andrzej Duda podczas swojego wtorkowego wystąpienia zapowiedział podpisanie nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej wprowadzającej penalizację przestępstwa przypisywania polskiemu narodowi lub państwu odpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez nazistowskie Niemcy. Jednocześnie Głowa Państwa Polskiego zdecydowała o skierowaniu ustawy w trybie następczym pod kontrolę Trybunału Konstytucyjnego. 

"Zdecydowałem, że podpiszę tę ustawę, w związku z czym te przepisy z artykułu 55a wejdą w życie. Ale jednocześnie - ponieważ jest dla mnie niezwykle ważna ta wrażliwość, która powoduje głosy sprzeciwu (...) - zdecydowałem się skierować tę ustawę w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego po to, żeby Trybunał zbadał zgodność z konstytucją tych przepisów w dwóch kwestiach."

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację o IPN / Niemiecki obóz zagłady Birkenau
Prezydent RP podał szeroką argumentację wobec swojej decyzji, trwającą dobre kilkanaście minut. Wspominał o walce z antysemityzmem i ostatnim konflikcie z Państwem Izrael. Dodał, że historia II Wojny Światowej "przede wszystkim jest najboleśniejsza dla Izraela" oraz, że "jest pełen szacunku dla tej wielkiej pamięci i bólu". Zaznaczył potrzebę budowania dobrych relacji między Polską a Izraelem. Jak wspominał, będąc z wizytą w państwie położonym nad brzegiem Jordanu, konsultował ustawę o IPN z tamtejszymi przedstawicielami władz. 

Szeroko mówił o Polsce jako ofierze niemieckiego, nazistowskiego reżimu, stanowczo sprzeciwiając się szkalowaniu Narodu Polskiego na arenie międzynarodowej i posądzaniu Polski i Polaków o współudział w Holocauście. 

"Przede wszystkim tak jak niektórzy mówią, co dla mnie jest ogromnie bolesne i myślę, że dla większości Polaków, że Polacy brali jako naród w instytucjoanlizowany sposób udział w Holocauście, że miało to charakter systemowy. Otóż, proszę państwa - nie! Prawda historyczna jest taka, że Polacy w żaden zinstytucjonalizowany sposób, w żaden systemowy sposób nie brali udziału w Holocauście." - oświadczył Prezydent Polski. 

Bydgoszcz, rozstrzelanie zakładników, 09.09.1939r.
Jak ogłosił Andrzej Duda podpisana ustawa o IPN trafi teraz do następczej kontroli w Trybunale Konstytucyjnym z dwóch powodów. Pierwszym z nich jest sprawdzenie konstytucyjności przepisów nowelizacji w kwestiach ograniczenia wolności słowa, natomiast drugim jest tzw. określoność przepisów prawa. Zgodnie z zasadą określoności przepisów prawa ustawodawcę obowiązuje wymóg konstruowania przepisów w taki sposób, by ich adresat bez trudności mógł określić konsekwencje prawne z nich wynikające. Normy prawne muszą być jasne i klarowne bez pojęć sprzecznych i uniemożliwiających dowolną interpretację. Poprzez tę zasadę rozumie się nakaz jednolitego stosowania prawa. 

Niemiecki obóz zagłady Birkenau
Zgodnie z nowelizacją ustawy o IPN - każdy kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne - będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech. Taka sama kara grozi za "rażące pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych zbrodni". Ustawa obejmuje także penalizację zaprzeczania zbrodniom popełnianym przez ukraińskie bojówki spod znaku OUN / UPA kolaborujące z III Rzeszą Niemiecką.  Źródło info: Kancelaria Prezydenta RP
Źródło foto:  By P. Tracz/ KPRM (P. Tracz/ Chancellery of the Prime Minister of Poland)Derivative work: TharonXX [Public domain], via Wikimedia Commons / Bundesarchiv, B 285 Bild-04413 / Stanislaw Mucha / CC-BY-SA 3.0 [CC BY-SA 3.0 de], via Wikimedia Commons / See page for author [Public domain], via Wikimedia Commons / By Michael Hanke (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons


loading...

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.