Header Ads

65 lat temu został zamordowany Gen. August Emil Fieldorf "Nil"


„Pamiętaj, abyś nie prosiła ich o łaskę, zabraniam tego” - powiedział Gen. August Emil Fieldorf "Nil" na wieść, że rodzina napisała prośbę o ułaskawienie. Był przygotowany na śmierć, pragnął do końca zachować godność. Dziś - 24 lutego - mija 65 lat od komunistycznej zbrodni na bohaterze walki o wolność i niepodległość Polski - Gen. Auguście Emilu Fieldorfie pseudonim "Nil". August Emil Fieldorf urodził się 20 marca 1895 roku w Krakowie. Już jako siedemnastolatek wstąpił do Związku Strzeleckiego przygotowującego młodzież do boju o niepodległość ojczyzny. Jedynej szansy na odzyskanie przez Polskę wolności upatrywał w walce zbrojnej. Podczas I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej przeszedł długi szlak bojowy. Również w warunkach pokoju pozostał w służbie Polsce. 

Kat Warszawy - Franz Kutschera
W okresie międzywojennym był oficerem Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego. Organizował Związek Strzelecki we Francji, którego członkowie odegrali tam ogromną rolę w ruchu oporu w czasie II wojny światowej. Po powrocie do kraju został dowódcą oddziału Korpusu Ochrony Pogranicza w Trokach, a następnie w Wilnie. Od 1938 roku dowodził 51. Pułkiem Piechoty Strzelców Kresowych w województwie tarnopolskim, gdzie zastał go wybuch wojny. Po klęsce kampanii polskiej przedostał się na Węgry, a następnie do Francji i Wielkiej Brytanii. Stamtąd jako pierwszy emisariusz Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych gen. Władysława Sikorskiego został wysłany do okupowanej Polski. W latach 1942-1944, będąc szefem Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej, dowodził najbardziej niebezpiecznymi i spektakularnymi akcjami przeciwko okupantowi niemieckiemu. Jego podkomendni dokonali m.in. udanego zamachu na kata Warszawy, dowódcę SS i policji Franza Kutscherę. Z tego powodu płk "Nil" był najbardziej poszukiwanym przez Niemców przedstawicielem Polski Podziemnej. W 1943 roku, w obliczu zagrożenia Polski okupacją sowiecką, płk "Nil" otrzymał niezwykle trudne i odpowiedzialne zadanie utworzenia i kierowania tajną organizacją "NIE" ("Niepodległość"), która miała jej się przeciwstawić. W marcu 1945 roku gen. August Emil Fieldorf został przypadkowo aresztowany przez NKWD pod fałszywym nazwiskiem Walenty Gdanicki. Nierozpoznany spędził dwa lata w łagrach, ciężko pracując w nieludzkich warunkach. Po powrotcie do Polski w 1947 roku, pomimo zaprzestania działalności konspiracyjnej, ze względu na rolę, jaką odegrał w czasie walk z bolszewikami oraz podczas II wojny światowej, był bardzo intensywnie poszukiwany przez Urząd Bezpieczeństwa i kontrwywiad wojskowy. Aresztowany 9 listopada 1950 roku w Łodzi, został przewieziony do Warszawy i osadzony w więzieniu na Mokotowie. Podczas śledztwa generał zdecydowanie odrzucił wysuniętą przez komunistów propozycję kolaboracji. Zabronił żonie zwracania się do władz z prośbą o jego ułaskawienie. Z racji jego postawy adwokat przyznany z urzędu, Jerzy Mering, w rozmowie z Janiną Fieldorf nazwał go człowiekiem ze stali. Dodał:

"Nie okazuje ani skruchy, ani żalu. Szkoda, że on nie jest po naszej stronie. My potrzebujemy takich ludzi."

Generał Fieldorf po długim i ciężkim śledztwie, na podstawie fałszywych zeznań świadków, został niesłusznie oskarżony z dekretu PKWN z 31 sierpnia 1944 roku o zdradę narodu polskiego i skazany na śmierć. Wyrok wykonano 24 lutego 1953 roku przez powieszenie. Żona i córki nigdy nie poznały miejsca pochówku męża i ojca. Symboliczny grób gen. "Nila" znajduje się na Powązkach. 

7 marca 1989 roku prokurator generalny PRL wydał postanowienie, iż August Emil Fieldorf nie popełnił zarzucanego mu czynu. 

29 lutego 2008 roku Sejm RP w 55. rocznicę śmierci gen. "Nila" podjął uchwałę, której jeden z zapisów brzmi:

"August Emil Fieldorf jest przykładem człowieka, który przez całe życie poświęcił walce o niepodległość i suwerenny byt Rzeczypospolitej Polskiej."

Źródło info: IPN.gov.pl / na podstawie opracowania "Generał August Emil Fieldorf 1895-1953" Maria Fieldorf, Leszek Zachuta, Warszawa 2013, IPN
Źródło foto:  By Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (Ministry of Public Security), official mug shot after arrest [Public domain], via Wikimedia Commons / By unknown-anonymous (Centralne Archiwum Wojskowe) [Public domain], via Wikimedia Commons See page for author [Public domain], via Wikimedia Commons


loading...

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.