Header Ads

Oficjalnie: Major Józef Kuraś ps. "Ogień".

Podczas obchodów 70. rocznicy ostatniej walki mjr. Józefa Kurasia "Ognia" w małopolskim Waksmudzie został potwierdzony stopień Majora Wojska Polskiego nadany Józefowi Kurasiowi. Potwierdzenie w formie listu z decyzją Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza zostało odczytane podczas uroczystości. Odebrał je syn Majora - Zbigniew Kuraś.  Tym samym ów wydarzenie ucina wszelkie pomówienia i plotki jakoby "Ogień" był samozwańczym Majorem.

W trakcie uroczystości odczytano słowa Prezydenta Andrzeja Dudy, który objął honorowy patronat nad obchodami. W liście Prezydent napisał, że niepodległa Polska dokłada starań, aby należycie honorować swoich najlepszych synów, którzy w czasach terroru i zniewolenia dali wspaniałe dowody męstwa i odwagi, patriotyzmu i dzielności żołnierskiej. Przypomniał, że klęska hitlerowskiej III Rzeszy Niemieckiej nie przyniosła Polsce prawdziwego wyzwolenia.

"Dlatego uwaga Polaków, zwłaszcza młodego pokolenia, zwraca się także ku tym, którzy kontynuowali opór zbrojny i działalność konspiracyjną przeciw reżimowi komunistycznemu. (...) Wobec braku realnych szans powodzenia i nadziei na zmianę położenia politycznego kraju jej dramatyzm przypomina sytuację znaną z historii powstańców styczniowych. Zarazem zaś niezłomna postawa tych ostatnich obrońców suwerennej Rzeczypospolitej jednoznacznie wskazuje na najważniejszej dla naszego narodu wartości, które my, Polacy, cenimy wyżej niż własne życie: wolność i honor, solidarność z bliźnimi i poświęcenie dla sprawy narodowej" - przekazał w formie listu zgromadzonym w Waksmudzie Prezydent Andrzej Duda.Józef Kuraś urodził się w Waksmudzie w 1915 roku. Brał udział w Kampanii Wrześniowej, a po zajęciu ziem polskich przez III Rzeszę, zaangażował się w walkę w organizacjach podziemnych; w Związku Walki Zbrojnej, Konfederacji Tatrzańskiej i Armii Krajowej. Po zakończeniu II Wojny Światowej Kuraś stanął na czele zgrupowania partyzanckiego "Błyskawica", które przeprowadzało akcje wymierzone w siły NKWD, UB i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Małopolsce. Do najbardziej znanych operacji zgrupowania należało odbicie więźniów z więzienia Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie w sierpniu 1946 roku.

W grudniu 2016 roku w podkrakowskich Myślenicach zmarł jeden z ostatnich żołnierzy "Ognia" - mjr. Zbigniew Paliwoda ps. "Jur", który brał czynny udział w akcji rozbicia więzienia św. Michała w Krakowie w 1946 roku.OŚWIADCZENIE REDAKCJI:

Podjęliśmy decyzję, aby na haniebne i oszczercze słowa posła Pawła Kukiza o Żołnierzach Wyklętych, w tym o Majorze Józefie Kurasiu, spuścić zasłonę milczenia - dlatego nie będziemy poświęcać temu samozwańczemu "narodowcowi" zbędnej uwagi w tej kwestii.

Źródło info: polskieradio.pl / IAR
Źródło foto: See page for author [Public domain], via Wikimedia Commons


loading...

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.