Header Ads

14 lutego 1942 r. - Powstała Armia Krajowa! [Video]

14 lutego 1942 roku Naczelny Wódz, gen. Władysław Sikorski przesłał do Kraju depeszę, w której przekazał własny rozkaz l.2926 z 3 września 1941 roku o utworzeniu Armii Krajowej przekształconej ze Związku Walki Zbrojnej, podległej "Panu Generałowi, jako jej dowódcy". To swoisty akt polityczny pokazujący, że w Polsce cały czas toczy się walka, trwają działania dywersyjne i przygotowania do wielkiej akcji zbrojnej - akcji "Burza". 


W latach 1942-1943 dowództwu AK zostały podporządkowane największe organizacje zbrojne: Narodowa Organizacja Wojskowa (NOW), siła zbrojna Stronnictwa Narodowego i Bataliony Chłopskie (BCh), organizacja wojskowa Stronnictwa Ludowego. Podporządkowały się także mniejsze organizacje, a wszystkich żołnierzy AK było 300 tysięcy osób. Poza strukturami AK pozostał odłam Narodowych Sił Zbrojnych, który wyrażał nieufność wobec działalności reszty podziemia. NSZ sprzeciwiało się współpracy ze Związkiem Sowieckim, uznając go jako głównego wroga Polski, obok hitlerowskich Niemiec. Kolejnymi dowódcami Armii Krajowej byli generałowie Stefan Rowecki ps. Grot do 30 czerwca 1943 roku; Tadeusz Komorowski ps. Bór do 2 października 1944 roku, Leopold Okulicki ps. Niedźwiadek do 19 stycznia 1945 roku. 

Kulminacyjnym momentem wysiłku zbrojnego Armii Krajowej było Powstanie Warszawskie, po którym jednostki AK na terenach zajętych przez Armię Czerwoną zostały zdemobilizowane. Gen. Okulicki 19 stycznia 1945 roku wydał rozkaz rozwiązania Armii Krajowej, a sam został aresztowany w wyniku podstępu Sowietów, którzy zapraszali gen. Okulickiego "na pertraktacje". Gen. Leopold Okulicki zmarł po tzw. "procesie szesnastu" w więzieniu na Łubiance 24 grudnia 1946 roku. 
Żołnierze Armii Krajowej po II Wojnie Światowej byli prześladowani przez władze komunistyczne, zwłaszcza w okresie do 1956 roku. Na wielu z nich wykonano wyroki śmierci lub skazywano ich na ciężkie więzienie.

Generał August Fieldorf "Nil" - dowódca Kedywu Armii Krajowej


Jak głosi fragment pieśni "Chłopaki z AK" z 1944 roku:

"Germańce mieli szafy i krowy oraz ruskiego pomoc kozaka.
Tego nie miała biedna Warszawa, lecz za to miała chłopaków z AK."

Źródło info: TVP Info / IPN
Źródło foto: Jerzy Tomaszewski [Public domain], via Wikimedia Commons / By unknown-anonymous (Centralne Archiwum Wojskowe) [Public domain], via Wikimedia Commons


loading...

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.