Header Ads

Żołnierze Wyklęci ze specjalnym umundurowaniem. Jest projekt Rządu.

Do pierwszego czytania w Komisji Obrony Narodowej został skierowany rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego dotyczący przyznania członkom Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość RP (m.in. Żołnierzom Wyklętym, Powstańcom Warszawskim, żołnierzom Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie) prawa do otrzymania i noszenia ubioru mundurowego.  Jak zaznacza Prawo i Sprawiedliwość obowiązujące obecnie akty prawne nie regulują spraw dotyczących umundurowania weteranów. 

Celem nowelizacji jest uhonorowanie służby i zasług m.in. Żołnierzy Wyklętych. Projekt został złożony przez Premier Beatę Szydło na ręce Marszałka Sejmu 12 grudnia 2016 roku. 


W projekcie czytamy, że aktualnie osób mogących poświadczyć, na podstawie posiadanych legitymacji, status członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej jest 8615 osób. Środowiska kombatanckie wskazują, że zainteresowanie mundurem jest różne zależne od rodzaju formacji. I tak zdecydowanie większe wykazują byli żołnierze powojennego podziemia niepodległościowego czy formacji partyzanckich z okresu II wojny światowej, natomiast mniejsze lub wręcz nikłe wykazują żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Zgodnie z wstępnymi szacunkami koszt nowelizacji rozłożony na 3 lata to 32,7 mln zł. 

Jak czytamy w uzasadnieniu:

"Intencją Ministerstwa Obrony Narodowej jest odtworzenie form specjalnego uhonorowania bohaterów, wzorując się na działaniach podjętych przez niepodległą Rzeczpospolitą w 1919 r. względem ostatnich żyjących Powstańców Styczniowych. Celem projektowanej regulacji prawnej jest podkreślenie, że państwo polskie uznaje i honoruje członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej (między innymi Żołnierzy Wyklętych, Powstańców Warszawskich, żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie), jako żołnierzy Wojska Polskiego, przez przyznanie prawa do otrzymania i noszenia ubioru mundurowego wraz z oznakami stopni wojskowych. Przyznane prawo będzie stanowiło wyraz uznania dla ich niezłomnej wojskowej postawy i zasług w walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej oraz podkreśli ciągłość tradycji żołnierskich pokoleń."

Źródło info: Sejm RP
Źródło foto: Wikipedia, Data publikacji: 25.04.2016

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.