Header Ads

IPN odtajnił część tzw. zbioru zastrzeżonego. [Video]

Tuż po godzinie 10:00 na specjalnie zorganizowanej konferencji Instytutu Pamięci Narodowej jego przedstawiciele na czele z Prezesem Jarosławem Szarkiem poinformowali o udostępnieniu sporej części akt z tzw. zbioru zastrzeżonego. Decyzja o opublikowaniu wykazu dokumentów została podjęta zgodnie z zobowiązującym prawem. Informacje znajdujące się w dzisiaj opublikowanych teczkach dotyczą dokumentów wytworzonych przez aparat bezpieczeństwa PRL, które znalazły się w poprzednich latach w tajnym, wyodrębnionym zbiorze IPN ze względu na aktualne bezpieczeństwo polskiego państwa. 

Jak powiedział Prezes IPN - Jarosław Szarek na dzisiejszej konferencji:

"28 lat temu przestała istnieć Polska Rzeczypospolita Ludowa - niesuwerenne, komunistyczne, totalitarne państwo. Spadek jednak po tym państwie trwał długo, można powiedzieć trwa do dzisiaj. Wiele materiałów, które wytworzyły służby specjalne komunistycznego państwa pozostało tajne do dzisiaj. Od tego czasu, końca PRL-u minęło (...) pokolenie. Nie ma żadnego uzasadnienia, aby niepodległą Rzeczypospolitą budować na aktywach PRL-u. Od samego początku zdecydowana większość opinii publicznej w Polsce, i to wykazują wszystkie badania socjlogiczne, była za tym, aby ujawnić tę spuściznę po byłych komunistycznych służbach bezpieczeństwa. Nie zawsze była taka wola polityczna."

Do opublikowania dokumentów przez IPN odniosła się również Premier RP Beata Szydło:

"Dobrze, że kolejne akta mogą ujrzeć światło dzienne, dyskusja na temat tego, co odtajniać, czego nie odtajniać, w Polsce toczy się od dłuższego czasu, my stoimy na stanowisku, że transparentność życia publicznego i politycznego jest niezwykłą wartością."

Jak zaznacza IPN na swojej stronie internetowej opublikowane materiały nie są całością tzw. zbioru zastrzeżonego. Jest to pierwsza część tego, co zostało przejrzane przez archiwistów i przedstawicieli służb specjalnych. Jak mówią archiwiści: "To ok. 6,5 tysiąca "rekordów". W lutym ten inwentarz archiwalny stanie się dostępny w archiwum cyfrowym w Internecie. 

"Do dziś od funkcjonariuszy służb nie wpłynął do nas ani jeden wniosek o utajnienie materiałów. Do 18 stycznia 2017 roku przejrzanych zostało ponad 17 tysięcy takich materiałów. Ten przegląd zaczął się jednak nie w roku 2016, ale już za prezesury Janusza Kurtyki." - powiedziała dyrektor Archiwum, Marzena Kruk.Sławomir Cenckiewicz, profesor Kolegium IPN przekazał dzisiaj mediom, że wśród opublikowanych materiałów znajdują się dokumenty dot. płk. Ryszarda Kuklińskiego, CIA, kontaktów PRL z KGB oraz dokumentów z inwigilacji działaczy "Solidarności". 

Źródło foto: By Adrian Grycuk (Own work) [CC BY-SA 3.0 pl], via Wikimedia Commons

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.