Header Ads

Szkocja: Bojkot Izraela nie jest przestępstwem z nienawiści.


Według niedawno opublikowanego raportu zleconego przez szkocki rząd, który jest ważnym precedensem prawnym, "wrogość wobec jednostki politycznej" nie powinna być uznawana za przestępstwo z nienawiści. Zgodnie z twierdzeniami Lorda Bracadale'a, starszego członka szkockiego sądownictwa: "Prawo do uprawomocnienia protestu politycznego ma zasadnicze znaczenie w społeczeństwie demokratycznym.". Jako przykład przytacza bojkot Szkockiej Kampanii Solidarności Palestyńskiej (SPSC) akcji przeciwko izraelskiej grupie muzycznej. Aktywiści Solidarności celebrowali ten raport jako "odrzucenie" tzw. Międzynarodowego Stowarzyszenia Pamięci o Holokauście (IHRA) "Working Definition on Antisemitism", który stanowi, że pewna krytyka izraelskiej polityki powinna być traktowana jako forma antysemityzmu. 

Lord Bracadale został mianowany w styczniu 2017 roku przez szkocki rząd w celu przeprowadzenia rewizji przepisów dotyczących przestępstw na tle nienawiści w Szkocji. W tym samym roku szkocki rząd przyjął definicję antysemityzmu według IHRA. Jednym z pytań do rozważenia przez Bracadale'a było to, czy zbrodnie z nienawiści powinny odnosić się do wrogich czynów motywowanych "złośliwością lub złą wolą wobec jednostki politycznej". W raporcie możemy przeczytać:

"Uważam, że takie podejście zbytnio rozszerzy pojęcie przestępstwa z nienawiści i osłabi jego wpływ. Swoboda wypowiedzi w związku z protestem politycznym jest niezwykle ważna. Z tych powodów nie zalecam rozszerzania zakresu cech chronionych na podmioty polityczne."

Lord Bracadale

The Faculty of Advocates, the Glasgow Bar Association, Law Society of Scotland, Fife Center for Equalities, Coalition of Racial Equality and Rights oraz senatorowie z Kolegium Sprawiedliwości, a także wszystkie czołowe podmioty prawne, również sprzeciwiają się rozszerzeniu ustawodawstwa dotyczącego przestępstw z nienawiści na wrogość do państwa. 

Lord Bracadale odnosi się do sprawy dotyczącej pięciu członków SPSC:

"W jednym przypadku członkowie Szkockiej Kampanii Solidarności Palestyńskiej wykrzykiwali slogany podczas koncertu, podczas którego występował kwartet smyczkowy z Jerozolimy - "to muzycy izraelskiej armii" i "bojkot Izraela". Oskarżeni byli członkami organizacji politycznej, która prowadzi kampanię przeciwko izraelskiej okupacji terytoriów palestyńskich i popiera bojkot. Treść ich uwag miała charakter polityczny, w tym wezwanie do bojkotu. Dowody nie pozwalały wnioskować, że ich komentarze zostały wypowiedziane, ponieważ zakładali, że muzycy są Izraelczykami lub Żydami."

Bracadale dodał:

"Kolejny argument opierał się na wolności słowa. Swoboda posiadania odmiennych poglądów politycznych i debata nad tymi poglądami była fundamentalna dla społeczeństwa demokratycznego, a co za tym idzie powinna być chroniona. Obejmowało to wolność poddawania podmiotów politycznych i państw obcych uprawnionej krytyce. Nowe tego rodzaju pogłębienie może mieć niezamierzone konsekwencje w odniesieniu do ograniczenia swobody wypowiedzi i wolności debaty politycznej."


Palestyński Komitet Narodowy BDS, największa koalicja w społeczeństwie palestyńskim, która przewodzi globalnemu ruchowi BDS w zakresie praw Palestyńczyków, z zadowoleniem przyjęła ten precedens prawny:

"Jest to legalne zwycięstwo nad represjami podejmowanymi przez Izrael i jego grupy lobbingowe w Europie i innych krajach w celu stłumienia wolności słowa i popierania praw Palestyńczyków na mocy prawa międzynarodowego.
Nieuczciwe dążenia Izraela do zmierzenia się z krytyką jego polityki i reżimu okupacji, osadnictwa-kolonializmu i apartheidu, a także stosowanie środków odpowiedzialności wobec BDS w ramach oskarżeń o antysemityzm są coraz bardziej eksponowane jako prymitywne próby uciszenia odmowy i głosów solidarności z palestyńską walką o wolność, sprawiedliwość i równość.
BNC dołącza do SPSC, wzywając szkocki rząd do zniesienia błędnej definicji "antysemityzmu" IHRA.
Wzywamy również wszystkie instytucje, partie polityczne i rządy, które przyjęły definicję IHRA, by ją porzuciły i podążyły za konkluzjami znanego sędziego, lorda Bracadale.
Walka z izraelskim apartheidem i walka z antysemityzmem są częścią tej samej walki z rasizmem i uciskiem we wszystkich ich przejawach. Rasizm i dyskryminacja rasowa są antytezą sprawiedliwości, wolności i równości."

Źródło info: BDS Movement / www.gov.scot
Źródło foto: By ISM Palestine (Flickr: Settlers taking a walk on Shuhada Street) [CC BY-SA 2.0 ], via Wikimedia Commons / By Israel Defense Forces [CC BY 2.0 ], via Wikimedia Commons / screen, YTloading...

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.