Header Ads

Minister RPA apeluje do wspólnoty międzynarodowej ws. reformy rolnej: "Nie panikujcie!"


Minister Stosunków Międzynarodowych i Współpracy, Lindiwe Sisulu wezwała społeczność międzynarodową, aby ta nie wpadała w panikę w związku z parlamentarnym procesem nad reformą rolną. "Nie ma powodów do paniki i niepokoju" - powiedziała minister w niedzielnym oświadczeniu, reagując na szereg międzynarodowych organizacji i osób komentujących proces legislacyjny Republiki Południowej Afryki, który zakłada wywłaszczenie bez odszkodowania ziem białych farmerów. Zeszłotygodniowa rezolucja posłów do parlamentu, aby wyznaczyć konstytucyjny komitet w celu dokonania przeglądu 25. Sekcji Konstytucji, która mówi o umożliwieniu wywłaszczenia gruntu bez odszkodowania oraz o przejściu prawa własności, spotkała się z wieloma protestami na Świecie. Artykuł 25 ust. 2 Konstytucji stanowi obecnie, że włąsność może zostać wywłaszczona jedynie na podstawie prawa o zastosowaniu ogólnym w celu publicznym lub w interesie publicznym i podlega kompensacie. Z kolei artykuł 25 ust. 3 wyjaśnia, że kwota rekompensaty oraz czas i sposób płatności muszą być sprawiedliwe, odzwierciedlając sprawiedliwą równowagę między interesem publicznym a interesami osób poszkodowanych, uwzględniając wszystkie istotne okoliczności na obecnie użytkowanej nieruchomości, zakres bezpośrednich inwestycji państwowych i dotacji w pozyskiwanie i poprawę kapitału korzystnego nieruchomości. 

Rezolucja została skierowana do Komisji Kontroli Konstytucyjnej, która musi złożyć sprawozdanie Parlamentowi do 30 sierpnia. 

Minister Sisulu powiedziała, że sprawa jest właściwie rozpatrywana na korzyść wszystkich mieszkańców RPA, a opinie i obawy wszystkich południowoafrykańskich interesariuszy będą brane pod uwagę podczas procesów parlamentarnych. Minister dodała, że Parlament podejmie decyzję z korzyścią dla wszystkich mieszkańców RPA. "Trwa proces parlamentarny, a wszystkie zainteresowane strony, krajowe i międzynarodowe, muszą przestrzegać tego procesu, a także wykorzystywać go, aby wnieść swój wkład. Przewodniczący ma za zadanie zaangażować wszystkie zainteresowane strony w trakcie tego procesu. Społeczność międzynarodowa odegrała ważną rolę w walce z apartheidem i jego represyjną i dyskryminacyjną polityką, a członków społeczności międzynarodowej zachęcamy do dalszego wspierania naszych wysiłków na rzecz odwrócenia spuścizny apartheidu." - dodała minister Sisulu. 

Źródło info: News.searchsa.co.za
Źródło foto:  By Lollie-Pop from Cape Town, South Africa (Windpomp) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons / By Elza Fiúza/ABr (Agência Brasil, 1200EF12909099127.jpg) [CC BY 3.0 br], via Wikimedia Commonsloading...

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.