Header Ads

ETPCz: Muzułmanki w Szwajcarii zmuszone do udziału w mieszanej nauce pływania.Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że muzułmańskie dziewczęta  w Szwajcarii muszą pływać z chłopcami. To konsekwencja ultimatum rządu, jakie dał muzułmanom - integracja albo deportacja. Szwajcaria wygrała sprawę będącą krokiem milowym, w której muzułmańscy rodzice muszą posyłać swoje dzieci na wspólne lekcje pływania - dziewczynek z chłopcami. 

Europejski Trybunał Praw Człowieka powiedział, że to do dyrektorów szkół należy egzekwowanie "pełnego programu nauczania w szkole" i udanej integracji dzieci ze społeczeństwem. 


Sprawa opierała się na przypadku dwóch obywateli Szwajcarii, pochodzenia tureckiego, pochodzących z Bazylei, którzy odmówili wysłania swoich nastoletnich córek na mieszane lekcje pływania. ETPCz jednocześnie jednomyślnie orzekł, że nie doszło w tym przypadku do naruszenia artykułu 9 EKPC, czyli prawa do wolności myśli, sumienia i wyznania. 

Rodzice musieli zapłacić grzywnę w wysokości 1300 franków szwajcarskich za naruszenie swoich obowiązków rodzicielskich w 2010 roku. Dlatego twierdzili, że było to naruszenie artykułu 9 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Sędziowie uznali, że prawo powstało, aby chronić cudzoziemców-nastolatków przed jakąkolwiek formą społecznego wykluczenia. Szwajcaria w ubiegłym roku odrzuciła prośby o obywatelstwa dwóch muzułmańskich dziewcząt za odmowę wzięcia udziału w mieszanych lekcjach pływania w szkole. Zgodnie z oficjalnym komunikatem - 12 i 14-latka nie będą mogły zdobyć naturalizowanego obywatelstwa, bo odmówiły postępowania zgodnego z nakazanym programem nauczania w szkole. Dziewczęta odmówiły udziału w zajęciach ze względu na swoją religię zakazującą tej formy interakcji. Ojciec innych dwóch dziewcząt został ukarany grzywną w wysokości 4000 franków szwajcarskich w sądzie rejonowym za odmowę pozwolenia swoim córką na pływanie z chłopcami. 


Społeczeństwo szwajcarskie w 2009 roku zostało okrzyknięte przez liberalne media "rasistami" po głosowaniu nad budową minaretów, w którym 60 procent obywateli było przeciwnych. 

Jak zaznaczył trybunał "udział dzieci w pełnym wymiarze edukacji, który ułatwia ich integrację społeczną zgodnie z lokalnymi zwyczajami i obyczajami, przeważa nad życzeniami rodziców, aby ich dzieci były zwolnione z mieszanych lekcji pływania".

Źródło info: Express.co.uk
Źródło foto: Getty Images

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.