Header Ads

Szwecja: Większość migrantów nigdy nie będzie samowystarczalna.


Według najnowszego szwedzkiego raportu na temat imigracji większość osób mieszkających w Szwecji, a urodzonych poza jej granicami nigdy nie stanie się samowystarczalna. Imigranci w Szwecji żyją z dotacji, a konsekwencje trwającego kryzysu związanego z pandemią koronawirusa mogą jeszcze pogorszyć sytuację. Do takich wniosków doszli ekonomiści Johan Eklund i Johan P. Larsson w nowym badaniu dla Foundation Entrepreneurship Forum, w którym skupili się na stopniu samowystarczalności imigrantów mieszkających w Szwecji, a urodzonych poza jej granicami. 

Według badania średnio potrzeba 12-13 lat zanim połowa imigrantów mieszkających w Szwecji osiągnie samowystarczalność na poziomie zarobków 12800 koron szwedzkich po opodatkowaniu. Jednocześnie prawie 20% populacji Szwecji jest urodzona w innym kraju. Według autorów raportu różnica w zatrudnieniu między osobami urodzonymi w kraju i za granicą należy do największych w Europie. 

"W 2018 roku ekwiwalent 772 000 pełnoletnich pracowników w wieku produkcyjnym przez cały rok zależał od dotacji i świadczeń społecznych, co odpowiada 13.3% siły roboczej. Szacuje się, że skutki ekonomiczne trwającego kryzysu związanego z pandemią koronawirusa jeszcze bardziej utrudniają i tak już trudną sytuację." - twierdzi Johan Eklund. 


Badanie wyraźnie rozróżnia stopień samowystarczalności od wskaźnika zatrudnienia, ponieważ "zatrudnienie" - co podkreśla rząd Premiera Löfven - bez znaczenia obejmuje osoby, które wykonały jakąkolwiek pracę przez co najmniej godzinę w tygodniu. 

"Spojrzenie na samowystarczalność zamiast na zatrudnienie daje dokładniejszy obraz wielkości wykluczenia ekonomicznego. Pięć lat po przyjeździe do Szwecji wskaźnik zatrudnienia wynosi około 55 procent w porównaniu do poniżej 30 procentowego wskaźnika samowystarczalności." - powiedział Johan Eklund, dyrektor generalny Forum Przedsiębiorczości i jeden z autorów raportu. "Istnieją duże różnice w stopniu samowystarczalności. W 2016 roku imigranci z Bliskiego Wschodu i Afryki wykazywali najniższą samowystarczalność, odpowiednio 36 i 38 procent. Rynek pracy w Sztokholmie charakteryzuje się wyższym poziomem samowystarczalności niż średnia krajowa. Malmö jest poniżej średniej krajowej."

Autorzy badania twierdzą, że znalezienie środków, które mogą przełamać wykluczenie, jest teraz kluczowe. Propozycje reform są obiecane w ramach projektu badawczego Integration Sweden, który został zainicjowany przez Forum Przedsiębiorczości w celu dostarczenia opartych na badaniach propozycji politycznych dotyczących tego, jak można zniwelować wykluczenie w Szwecji. 

Źródło info: Foundation Entrepreneurship Forum - entreprenorskapsforum.se
Źródło foto: Pexels / Pixabay

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.