Header Ads

Miał być park, jest żydowska spadkobierczyni. Miasto Kraków walczy o kamieniołom.Urząd Miasta Krakowa walczy w sądzie do prawa własności nad terenem wartym blisko 150 mln złotych. Chodzi o kamieniołom w Mydlnikach, który zgodnie z planem UMK ma zostać przekształcony w olbrzymi park. Pytanie czy zostanie? Wszystko za sprawą spadkobierczyni jednego ze współwłaścicieli Mydlnickiej Fabryki Wapna i Kamieniołomów prowadzonej przed II Wojną Światową przez braci Kamsler. 

Ten ogromny, zielony teren w zamierzeniu włodarzy Miasta Krakowa miał trafić, ze względu na swoje wyjątkowe walory krajobrazowe, pod budowę miejskiego parku. Tak się nie stanie dopóki sąd nie uzna prawomocnym wyrokiem zasiedzenia Miasta Krakowa w tym miejscu. Jak zaznacza Małgorzata Tabaszewska z biura prasowego krakowskiego magistratu w planach na zagospodarowanie tego terenu zostaną uwzględnione walory przyrodnicze, podobnie jak w przypadku kamieniołomów Liban i Zakrzówek. Jednak kwestia czy na kilkunastu działkach zlokalizowanych w rejonie ulicy Balickiej powstanie park, pozostaje otwarta. Wszystko za sprawą żydowskiej spadkobierczyni jednego ze współwłaścicieli zakładów znajdujących się na tym terenie przed II Wojną Światową, która upomniała się o utracone działki. Dzięki jej staraniom doszło do wydania decyzji wywłaszczeniowych, a także unieważniono decyzję o komunalizacji terenu. Jednak jak zaznacza Justyna Habrajska, dyrektor Biura Przejmowania Mienia i Rewindykacji krakowskiego magistratu, do fizycznego przejęcia gruntu nie doszło, tak jak do wpisania się spadkobierczyni do księgi wieczystej. Niestety poprzez unieważnienie wspomnianych decyzji, gmina utraciła prawo własności tego terenu, dlatego musiała ostatecznie wystąpić na drogę sądową i starać się o wyrok uznający uzyskanie prawa własności przez zasiedzenie. Habrajska podkreśla, że od końca lat 40-tych XX w. Skarb Państwa, a następnie gmina, władały działkami, co jest jednym z koniecznych warunków do przejęcia gruntu w drodze zasiedzenia. Termin pierwszej rozprawy nie został jeszcze wyznaczony. 


Działki, o które toczy się sprawa, wchodziły w skład przedsiębiorstwa Mydlnicka Fabryka Wapna i Kamieniołomów Braci Kamsler w Mydlnikach, które w 1948 roku zostało przejęte na własność Skarbu Państwa na mocy orzeczenia Ministra Przemysłu i Handlu z 1948 roku. Następnie Minister Gospodarki decyzją wydaną w 2001 roku stwierdził nieważność ww. orzeczenia, a w 2008 roku Minister Infrastruktury stwierdził nieważność orzeczenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 1962 roku w sprawie zatwierdzenia protokołu zdawczo-odbiorczego przejęcia ww. przedsiębiorstwa. W konsekwencji powyżej wydanych decyzji, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2010 roku wydał decyzje stwierdzające nieważność decyzji komunalizacyjnych obejmujących teren kamieniołomu. Analiza rejestru ewidencji gruntów i budynków w rubryce "własność" wykazała wpis "właściciel nieustalony", z kolei w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości, nadal jako właściciel wpisana jest Gmina Miejska Kraków. Jednak według prawa aktualnie ich własność przysługuje spadkobiercom poprzednich jej właścicieli, a powyższe wpisy świadczą o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. W związku z tym, że nie można ustalić stanu własności działek, bowiem następcy prawni nie podjęli stosownych czynności w celu ujawnienia swoich praw, Miasto Kraków wystąpiło na drogę sądową o uznanie zasiedzenia. 

Źródło info: Gazeta Krakowska / Nasze Miasto Kraków
Źródło foto: Google Map, Jacek_Majchrowski.JPG: Cancrederivative work: SilkTork [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
loading...

8 komentarzy:

 1. w czym problem? jesli ma na to papiery to oddac, odpowiednio opodatkowac, a w planach przestrzennego zagospodarowania terenu wpisac przeznaczenie na tereny rekreacyjen dla mieszkancow. szach-mat.

  OdpowiedzUsuń
 2. polska oddaj majatki które zagrabiłas mojego mojemu ludowi oddajcie wszystkie kamienice robaki zanim Wielka Moc Izraela sie o nie upomni a poteżna fala Izraelitów zaleje wasze kujowe miasta i zrobi w nich porządek.

  OdpowiedzUsuń
 3. Drapieżna nacja wszystko może.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. ....może judzeniem , szalbierstwem i wszelką niegodną działalnością

   Usuń
 4. To ty im oddaj okupancie. To Israel ma u nas długi w wys. 600 bln. dol.

  OdpowiedzUsuń

Obsługiwane przez usługę Blogger.