Header Ads

Państwo będzie odbierać obywatelstwo za poważne przestępstwa. Nowe prawo w Finlandii.


1 maja 2019 roku w Finlandii do porządku prawnego wejdzie nowelizacja ustawy o obywatelstwie, która będzie pozwalać fińskiemu Urzędowi Imigracyjnemu Migri na pozbawienie obywatelstwa popełniającym niektóre ciężkie przestępstwa. Władze będą miały prawo pozbawić fińskich obywateli paszportów, jeżeli zostaną uznani za winnych popełnienia poważnego przestępstwa i skazani prawomocnym wyrokiem. 

Tymczasowy rząd Finlandii przedstawił dziś projekt ustawy, który już w piątek ma być zatwierdzony przez prezydenta Sauli Niinistö. Nowelizacja zakłada, że obywatelstwo będzie można zabrać tylko wtedy, gdy osoba skazana jest obywatelem innego kraju i ma z nim wystarczające powiązania. Decyzję o pozbawieniu kogoś obywatelstwa podejmie fiński Urząd Imigracyjny Migri. Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych paszportu może być pozbawiona osoba, która zostanie uznana winną "przestępstwa przeciwko żywotnym interesom Finlandii", a kara pozbawienia wolności wynosi co najmniej 8 lat. Obywatelstwo może też być zabrane w przypadku popełnienia przestępstwa podżegania do wojny, zdrady lub szpiegostwa, a przestępca zostanie skazany na co najmniej pięć lat bezwarunkowego więzienia. 

"Utrata obywatelstwa jest wyjątkową sankcją. Osoby skazane za zdradę czy przestępstwa terrorystyczne straciły lojalność wobec Finlandii i Finów" - powiedział tymczasowy minister spraw wewnętrznych, Kai Mykkänen. 

Inne przestępstwa, które mogą prowadzić do utraty obywatelstwa obejmują terroryzm, naruszenie zakazu broni chemicznej, kwalifikowany handel ludźmi, branie zakładników, przestępstwo związane z użyciem materiałów wybuchowych, porwanie lub morderstwo. 

W związku z nowelizacją ustawy pojawiło się wiele apeli o zaostrzenie sankcji wobec cudzoziemców, którzy popełniają przestępstwa seksualne wobec dzieci. Wezwania te pojawiły się w następstwie serii zarzutów skierowanych przeciwko migrantom w Oulu i Helsinkach. Niektóre z tych spraw właśnie rozpoczęły swój bieg w miejscowych sądach. Jednak wytyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wyjaśniają, że nowe przepisy nie mogą być stosowane z mocą wsteczną; nie można ich też rozszerzyć na przestępstwa wykorzystywania seksualnego dzieci na mocy Europejskiej Konwencji o Obywatelstwie. Nowa poprawka nie pozwala również na pozbawienie fińskiego paszportu bojowników ISIS, którzy brali udział w strefach konfliktu na Bliskim Wschodzie. 

Źródło info: News Now Finland
Źródło foto:  Janne Hellsten [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons / Finnish Government [Public domain], via Wikimedia Commons
loading...

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.