Header Ads

Minister Sprawiedliwości Izraela: "Izrael musi zachować żydowską większość nawet kosztem praw człowieka."


Minister Sprawiedliwości Ayelet Shaked odniosła się do proponowanej ustawy o państwie narodowym, twierdząc, że Izrael jako państwo żydowskie musi posiadać równe prawa cywilne, ale nie narodowe. Shaked powiedziała, że gdyby nie ogrodzenie wzniesione kilka lat temu na granicy egipskiej, "widzielibyśmy tutaj rodzaj podstępnego podboju z Afryki". Ogrodzenie skutecznie powstrzymało ubiegających się o azyl z Sudanu i Erytrei przed wejściem do kraju. W przemówieniu na Kongresie o Judaizmie i Demokracji Shaked powiedziała także:

"Myślę, że "Judaizowanie Galilei" nie jest terminem ofensywnym. Mówiliśmy w ten sposób. W ostatnich latach przestaliśmy tak mówić. Uważam, że jest to uzasadnione, bez naruszania pełnych praw arabskich mieszkańców Izraela."

Minister Sprawiedliwości wygłosiła przemówienie dotyczące kontrowersji wokół żydowskiego projektu narodowo-państwowego prawa. 

"To jest miejsce na utrzymanie żydowskiej większości nawet za cenę łamania praw."

Dodała, że utrzymanie większości żydowskiej w Izraelu i działania demokratyczne "muszą być równoległe i nie mogą przeważać jedne nad drugimi".

"Byłam zaniepokojona zarówno sytuacją państwa, jak i rozumowaniem sędziów. Państwo nie broniło prawa odnoszącego się do narodowych przyczyn demograficznych, domagało się tylko względów bezpieczeństwa. Państwo powinno powiedzieć, że to jest miejsce na utrzymanie większości żydowskiej, nawet jeśli to narusza prawa."

Shaked powiedziała, że wierzy, że judaizm i demokracja to wartości, które mogą współistnieć. 

"Z konstytucyjnego punktu widzenia demokracja ma przewagę i musi być zrównoważona, a Sądowi Najwyższemu należy nadać inne narzędzia konstytucyjne, które również dadzą moc judaizmowi."


Celem ustawy o państwie narodowym wg. Shaked, było powstrzymanie interpretacji przepisów dot. prawa wstępu na teren Państwa Izrael lub orzeczeń takich, jak w sprawie Ka'adana z 2000 r., które zakazywało dyskryminacji arabskiej rodziny chcącej przenieść się do małej żydowskiej społeczności. 

"W naszym prawodawstwie istnieją uniwersalne wartości, prawa, już zapisane w bardzo poważny sposób. Ale wartości narodowe i żydowskie nie są zapisane. W ciągu ostatnich 20 latach bardziej koncentrowano się na orzeczeniach dotyczących uniwersalnych wartości, a mniej na żydowskim charakterze państwa. To narzędzie [narodowa ustawa państwowa] jest narzędziem, które chcemy dać sądowi na przyszłość" - powiedziała Minister Sprawiedliwości. W odpowiedzi na pytanie zadane przez dziennikarkę telewizyjną Danę Weiss, o to, czy sąd nie mógł wziąć pod uwagę żydowskiego charakteru państwa bez prawa państwa narodowego, powiedziała:

"Może, ale to tak, jakbyś powiedziała, że bez Ustawy Zasadniczej o Godności o Wolności Człowieka sąd nie będzie dbał o godność i prawa człowieka. Jest inaczej kiedy masz narzędzie konstytucyjne."

Shaked dodała także, że:

"Izrael jest państwem żydowskim, a nie państwem wszystkich narodów. Oznacza to równe prawa dla wszystkich obywateli, ale nie są one równe prawom krajowym. To są miejsca gdzie charakter Państwa Izrael jako żydowskiego państwa musi być utrzymywany i czasami to odbywa się kosztem równości."

Według Minister Sprawiedliwości państwo narodowe nie zajmuje się kwestią tego, kto jest Żydem, bo każdy ma swój własny Judaizm. Z kolei w ustawie o państwie narodowym, kiedy jest mowa o Żydach, oznacza to narodowość. W swoich przemówieniach Shaked często cytuje zmarłego sędziego Mishael'a Chesin'a, który powiedział, że "Izrael musi obudzić się ze snu, ponieważ nie jest państwem utopijnym".

Źródło info: Haaretz
Źródło foto: Government Press Office (Israel) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons / By ניצן חרמוני (ניצן חרמוני) [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons


loading...

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.